Patientavgift

Samma avgifter som andra hälsocentraler

Alla besök för barn och ungdomar upp till 20 år

Gratis

Alla besök för personer som fyllt 85 år

Gratis

Besök specialist i allmänmedicin/distriktsläkare

200 kr

Besök distriktssköterska/sjuksköterska

200 kr

Provtagning

Gratis

Receptförnyelse/telefonkontakt

100 kr

Influensa- och pneumokockvaccinering,
per vaccinationstillfälle (inkl. vaccin)

160 kr

Influensavaccinationen för personer som:
under året fyller 65 år eller är äldre, lider av hjärtsvikt eller KOL, gravida och överviktiga med BMI över 40

Gratis

På Emmakliniken
gäller frikort.

Frikort innebär att när du betalat 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård.

Det innebär att du inte betalar några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden.