Patientinformation

När du blir sjuk

När du blir sjuk kontaktar du oss för att få en tid till vårdpersonal. Om tillståndet är mer akut kan du komma på våran öppna mottagning (9:00-11:00 och 13:00-15:00)

Vid alla besök på hälsocentralen anmäler du dig i receptionen (även vid provtagning) och därefter kommer du till din läkare eller sjuksköterska, beroende på vad saken gäller. Efter samtal och undersökning får du information, behandling och rådgivning.

Rådgivning

Behöver du rådgivning när vi har stängt kan du ringa 1177 eller besöka deras hemsida: www.1177.se. 1177 har öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Vid akuta besvär

Vid akuta besvär som akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, benbrott, svår akut huvudvärk, större blödningar, djupa sårskador och skallskador bör du ringa 112, och/eller ta dig till närmaste akutmottagning.