Om Emmakliniken hälsocentral

Emmaklinikens ambition är att erbjuda dig bästa möjliga vård med fokus på
tillgänglighet, kontinuitet och professionalitet

Emmakliniken drivs på uppdrag av Landstinget i Kalmar län inom ramen för Hälsovalet. Det innebär att det är fritt för alla invånare i Kalmar län att lista sig på Emmakliniken. Patientavgifter och andra villkor för patienten är desamma som vid andra landstingsdrivna hälsocentraler.

Vårdutbud

 • Specialist i allmänmedicin
 • Gynekolog
 • Distriktssjuksköterskemottagning
 • Diabetessjuksköterska
 • Undersköterska
 • Laboratoriepersonal

Vi utför bland annat:

 • Behandling akuta tillstånd
 • Kontroller kroniska tillstånd
 • Hälsokontroller
 • Hembesök
 • Receptförnyelse
 • Intyg
 • Provtagning fr. andra kliniker
 • Vaccinationer